fbpx
 

Μικρά και μεγάλα μυστικά για το GDPR: Τι αλλάζει στο διαδίκτυο από 25/5/18

Μικρά και μεγάλα μυστικά για το GDPR: Τι αλλάζει στο διαδίκτυο από 25/5/18

Η πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε ότι αφορά την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από την ίδρυση του διαδικτύου, θα πάρει σάρκα και οστά στις 25/5/2018 σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  2016/679  για  την  προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

Στόχος είναι η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων, προκειμένου οι 250 εκατομμύρια καθημερινοί χρήστες του διαδικτύου στην Ευρώπη και γενικότερα οι πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τα online δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία άλλοι συλλέγουν και μοιράζονται με τρίτους.

Οι νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας θα είναι οι αυστηρότεροι στον κόσμο και προβλέπουν βαριές ποινές για τις εταιρείες που θα τους παραβιάσουν. Το πρόστιμο μπορεί να φθάσει το 4% των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του Facebook.

Ποια δεδομένα εμπίπτουν στο νέο κανονισμό:
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Το όνομα και επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), o αναγνωριστικός αριθμός τραπεζικής κάρτας, τα δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. GPS σε κινητό τηλέφωνο), η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και τα δεδομένα υγείας που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό.

Πως επηρεάζονται οι επιχειρήσεις:
Ο Κανονισμός 2016/679 θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

  • την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους

Όταν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, οι εταιρείες πρέπει πλέον να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιούς σκοπούς τα χρησιμοποιούν, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύουν, σε ποιούς άλλους τα κοινοποιούν και εάν τα δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της ΕΕ. Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων

  • την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων, ειδικότερα σε σχέση με την πρόσβαση τους στα προσωπικά τους δεδομένα.

Aυτό πρακτικά σημαίνει πως οι χρήστες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει ένας οργανισμός και να λάβουν αντίγραφο.

  • την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων.

Αν για παράδειγμα κάποιος έχει αγοράσει προϊόντα από μια επιχείρηση λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να του δώσει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτή διατηρεί, ακόμη και των ημερομηνιών και των ειδών των αγορών του.

  • τις ενέργειες  γνωστοποίησης  που  οφείλει  να  κάνει  η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Αν, online προσωπικά δεδομένα χαθούν ή κλαπούν, η εταιρεία πρέπει μέσα σε 72 ώρες να ενημερώσει το άτομο και, αν δεν το κάνει, κινδυνεύει με πρόστιμο. Εάν κάποιος έχει υποστεί ζημία, μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη. Με δεδομένες τις συχνές κυβερνοεπιθέσεις χάκερ κατά εταιρειών, γίνεται αντιληπτή η σημασία αυτού του δικαιώματος.

 

Υπάρχουν σημαντικά νέα δικαιώματα χρηστών:
Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε με στόχο την προστασία των χρηστων του διαδικτύου και ως εκ τούτου υπάρχουν σημαντικά δικαιώματα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

  • Το δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή, αν θέλουν, θα απαιτούν αυτά τα δεδομένα να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών. Αυτό δεν θα αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά τράπεζες, καταστήματα λιανεμπορίου και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
  • Το δικαίωμα της «φορητότητας δεδομένων», δηλαδή δεν θα επιτρέπεται τα δεδομένα ενός προσώπου να «κλειδώνονται» σε μια εταιρεία ή πάροχο υπηρεσιών. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να επιτρέπουν στο χρήστη-καταναλωτή να «κατεβάζει» τα προσωπικά δεδομένα του και να τα μεταφέρει σε ανταγωνιστική εταιρεία. Είτε πρόκειται για οικονομικά στοιχεία από τράπεζα σε τράπεζα, είτε για τη μεταφορά μιας playlist τραγουδιών από το Spotify σε ανταγωνιστική μουσική υπηρεσία streaming.

Πόσο άμεσα θα εφαρμοστεί ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός:
Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός, τίθεται σε ισχύ στις 25/5/2018 αλλά θα περάσουν μήνες, εωσότου οι κυβερνήσεις ενσωματώσουν το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό στην εθνική νομοθεσία τους στις περισσότερες χώρες κυρίως λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και καταρτισμένου προσωπικού.

Εν κατακλείδι, κρίσιμο ρόλο θα παίξει πόσο αποφασιστικά οι χρήστες-πολίτες θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και θα αξιοποιήσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Η Red Wolf σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς είναι πανέτοιμη να σας βοηθήσει να προσαρμοστείτε στα καινούργια δεδομένα που δημιουργούνται από την εφαρμοφή του κανονισμού για το GDPR (General Data Protection Regulation).

Μπορείτε να διαβάσετε στα Ελληνικά, αναλυτικά τον Ευρωπαϊκό κανονισμό στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj